Naslovnica Impresum Predgovor Sadržaj Pojmovnik Literatura

 

Mrežni udžbenik Genetika namijenjen je studentima preddiplomskih studija biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji trebaju steći osnovna znanja o zakonima nasljeđivanja na razini stanice, jedinke i populacije te o molekularnim mehanizmima kojima geni upravljaju rastom i razvitkom organizma. Udžbenik je namijenjen i studentima drugih, srodnih struka poput medicinske, agronomske i veterinarske. Ovaj mrežni udžbenik obuhvaća cjelokupni sadržaj predavanja iz kolegija Genetika za studente preddiplomskih studija Biologije. Budući da za ovo područje ne postoji sveučilišna literatura na hrvatskom jeziku smatram ga polaznom točkom za usvajanje osnovnih znanja iz genetike, kao i dobrom smjernicom za nadogradnju postojećeg sadržaja uz pomoć brojnih udžbenika iz genetike na engleskom jeziku. Udžbenik sadrži tekstualno bogate dijelove te je upotpunjen mnoštvom ručno napravljenih dijagrama i tablica te slika koje su preuzete s internetskih stranica i prevedene na hrvatski jezik. Napravljene su poveznice ("link") na neke ilustracije uz koje se nalazi i odgovarajući sadržaj što studentu omogućuje dodatno proširivanje znanja. Udžbenik upućuje studenta na korištenje dodatne literature, ali tek nakon savladavanja osnova na materinjem jeziku. Na kraju svakog poglavlja je sažetak predviđen za ponavljanje osnovnih usvojenih znanja. Na kraju udžbenika nalazi se rječnik pojmova te popis korištene literature koji upućuje studenta na proširivanje usvojenih znanja korištenjem druge dostupne literature.Kako su za većinu slika korišteni izvori sa internetskih stranica moguće je da neke slike, s vremenom neće biti više dostupne. Taj problem riješit će se povremenim reizdanjima udžbenika koja će također biti proširena novim sadržajima.

Kako je za izradu ovakvog mrežnog izdanja potrebno znanje i vještina izrade web stranica ovim putem bih željela najtoplije zahvaliti kolegi dr. sc. Dubravku Pavokoviću bez čijeg znanja, iskustva i mnogo utrošenog vremena i strpljenja ne bi bilo niti ovog mrežnog udžbenika.

 

                                                                                  Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica